Opšta akta

 

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Obaveštenje o razvrstavanju Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Potvrda o izvršenoj registraciji Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine