Контакт

 

Биљана Молдованов-Иштванов
(в.д. директора службе)
Тел: 021/487-4603
e-mail: biljana.moldovanov@vojvodina.gov.rs

Анита Дамјановић
(саветник – интерни ревизор)
Тел: 021/487-4809
e-mail: anita.damjanovic@vojvodina.gov.rs

Светлана Мрваљевић
(саветник – интерни ревизор)
Тел: 021/487-4070
e-mail: svetlana.mrvaljevic@vojvodina.gov.rs

Славен Обрадовић
(саветник – интерни ревизор)
Тел: 021/487-4676
e-mail: slaven.obradovic@vojvodina.gov.rs

Тамара Јолџић
(саветник – правни послови интерне ревизије)
Лице задужено за обављање послова заштите података о личности
Тел: 021/487-4547
e-mail: tamara.joldzic@vojvodina.gov.rs