Dokumenta

 

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Obaveštenje o razvrstavanju Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Potvrda o izvršenoj registraciji Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o utvrđivanju posebnog programa obuke zaposlenih u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli

Pravilnik o uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

Strategija upravljanja rizicima Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine